• La evolución y la cultura de los alimentos, Revista La Factoria, núm. 51, octubre de 2010.

•  Cambio climático y desigualdades, La Vanguardia, 22-06-2015, 25. http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/03/17/pagina25/95550875/pdf.html?search=Viladot

• Vegetales discriminados: 'the ugly food', El Huffington Post, 05-05-2016. http://www.huffingtonpost.es/maria-angels-viladot/ http://www.huffingtonpost.es/maria-angels-viladot/vegetales-discriminadost_b_9837208.html (castellà i anglès)

• Salut i estrès: els altres impactes del canvi climàtic, Diari ARA, Opinió, 04-10-2016. http://m.ara.cat/opinio/angels-viladot-salut-estres-impactes-canviclimatic_0_1663033720.html?utm_medium=social&utm_source=whatsapp&utm_campai gn=ara

• La cala dels plàstics 04/08/2018 https://www.ara.cat/opinio/caladels-plastics_0_2064393595.html

• Estudiants, dones: estenent la lluita contra el canvi climàtic Milers d'estudiants han començat a fer vagues contra l'escalfament global 19/02/2019 https://www.ara.cat/opinio/Maria-Angels-ViladotCanvi-climatic_0_2183181824.html

• Canviar el món per sobreviure. El planeta ja no admet més explotació i dany antropogènic. 24/05/2019 https://www.ara.cat/opinio/m-angels-viladot-canviar-mon-sobreviure-especie_0_2239576208.html