FORMACIÓ

• Llicenciada en Filosofia i Lletres. Departament de Psicologia. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).Any 1975.

•Llicenciada amb grau (UAB). Any 1978. Tesina: Una mesura psicolingüística del bilingüisme: temps de reacció d’associació verbal. Qualificació: Excel·lent “Cum Laude” per unanimitat

•Doctora en Psicologia i Ciències de l’Educació. Universitat de Barcelona (UB). Any 1990. Tesi doctoral: Factors psicosocials, vitalitat i identitat etnolingüístiques. Qualificació: Excel·lent “Cum Laude” per unanimitat. Cursos de Doctorat

•Metodologia d’ensenyament per al treball científic en psicologia: Qualificació: excel·lent.

•Objectius del Pla d’estudis en una carrera de Psicologia Qualificació: excel·lent

•SPSS: Metodologia estadística de recerca Qualificació: excel·lent. HABILITATS PERSONALS