EXPERIÈNCIA LABORAL

1976-1986 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

• Professora adjunt en el Departament de Psicologia Experimental i Psicofisiologia (Laboratori del Conducta) a la UniversitatAutònoma de Barcelona

• Professora adjunt de 2on grau de l’assignatura de Psicologia Social i Llengua

• Classes pràctiques de Psicologia Experimental, Psicofisiologia i Biologia del Comportament.

•Durant aquests anys, formà part del Consell de Redacció de la “Revista de Psicologia” i els serveis de publicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

1986 AJUNTAMENT DE BARCELONA

• Contracte per un projecte sobre la infància: (Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona)

1986-1991: GENERALITAT DE CATALUNYA .

•Va ser la cap dels Centres de Normalització Catalans i també dels Serveis Municipals de Catalunya (Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria de la Generalitat de Catalunya)

•Va ser també .investigadora a l’Institut de Sociolingüística Catalana Una de les tasques més importants que va desenvolupar fou la redacció, coordinació i elaboració de creació de l’actual Consorci per la Normalització de la Llengua catalana del Govern de Catalunya. Aquesta proposta es va presentar en el document “Els Centres per la normalització lingüística segons l’article 26 de la Llei 7/1983”, conferència que l’autora va dur a terme en el II Congrés Internacional de la Llengua Catalana.

•Tècnica delegada de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya en la Comissió Interdepartamental per la Promoció de la Dona. •Coordinadora de la conferència "Llengua I Dona," al I Congres de la Dona (Institut Català de la Dona, Generalitat de Catalunya)

• En aquest congrés també va presentar la comunicació “El gènere del nom de les professions”, amb la Dra. Edelmira Barraquer.

1992– 2016 Professora col·laboradora i Tutora Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

▪Assignatura d’especialització: "Comunicació intergrupal i intercultural" en els Estudis de la Informació i Ciències de la Comunicació (Institut Universitari de Postgrau). L’assignatura es focalitza en els processos de la comunicació verbal i no verbal en les relacions socials, culturals i grupals. També s’aborden els processos comunicatius entre homes i dones en diferents cultures, com de profundes poden arribar a ser les diferències comunicatives entre gèneres i com afecten els processos perceptius i cognitius (per exemple, cultures d’honor). ▪Assignatura: "Bilingüisme i educació" en els Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació. Missió: ▪Desenvolupar el contingut teòric dels cursos ▪Donar suport als estudiants en l’estudi dels continguts ▪Crear els exercicis per a l’Avaluació Continuada i corregir-los, comentant-los amb els estudiants ▪Promoure un fòrum i debat a l’aula virtual ▪Desenvolupar i actualitzar la bibliografia de les assignatures ▪Actualitzar els continguts ▪Desenvolupar exàmens finals i corregir-los Tutoria: Donar suport als estudiants durant el procés d’inscripció, ajudantlos a formar el seu perfil acadèmic.

2007 – 2016 Directora de l’Editorial Aresta (www.editorialaresta.com).

Directora de la col·lecció Aresta Dones (llibres d’assaig sobre els problemes de les dones en el món).

2011 Projecte Investigació amb col.laboració de la Universitat de Landau (Alemanya)

Junt amb la Prof. Dr. Melanie Steffens (catedràtica i actual directora del Departament Psicologia Social i Econòmica de la Universitat de Koblenz-Landau; Alemanya) i els seus col·laboradors, hem desenvolupat un projecte de investigació en relació amb les professionals que treballen en àrees de secular preeminència masculina. Hem desenvolupat i validat un qüestionari sobre discriminació subtil.

2013 – Projecte sobre gender gap presentat a la Unió Europea

Amb Dra. Melanie Steffens i col·laboradores seves de la Universitat de Landau (Alemanya) i un equip de professores de la UOC, investigadores sobre discriminació i gènere.

INFORMACIÓ ADICIONAL

2003 – 2016 Vocal del Consell Social de la Llengua Catalana (Generalitat de Catalunya) i membre del seu Comitè Permanent

2003 Ponent del Dictamen de Política Lingüística de l’Informe de Política Lingüística de l’any 2003 (Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya), que es presentà al Parlament de Catalunya.

2007 – Actualment. Forma part del Consell de redacció de la col·lecció “Communication and Society” dirigida pel Dr. Howard Giles i iniciada l’any 2007

2010 – 2014 Membre del Comitè de dones en l’espai públic de la Fundació CatDem (Barcelona, Espanya). Ha col·laborat en el llibre en línia “Dones de Catalunya” amb el text “violència contra les dones” i en les “Conclusions”; aquest llibre on line fou presentat en la “Reunió CatDem” duta a terme el mes de març de 2010

2011 Ponent del Dictamen de Política Lingüística dels Informes de PL dels anys 2009 i 2010 (Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya), que presentà al Palau de la Generalitat.

2010 – 2014 Membre del Jurat del Premi anual Ramon Trias Fargas (Fundació CATDEM), Barcelona, Spain).

2019- Membre del Consell Social de l’Ateneu Barcelonès.

MEMBRE DE LES ASSOCIACIONS

•Membre de la International CommunicationAssociation (ICA; member no. 005989);

•Membre investigador del Interest Group of Intergroup Communication (ICA )

•Membre de la Association for Psychological Science (APS)

•Membre de la American Psycological Association (APA)

•Col·legi de Psicòlegs de Catalunya (no.: 2791).

•Col·legi oficial de Psicòlegs d’Espanya.

•Associació d’Escriptors de Catalunya (no.: 1813).

•Societat Catalana de Sociolingüística (subsidiària del Institut d’Estudis Catalans, IEC)

•Associació Catalana de Sociologia (subsidiària del Institut d’Estudis Catalans)

•Associació d’Escriptors en Llengua Catalana

•PEN Català

•Ha estat membre del Consell escolar de AULA. Escola Europea. Barcelona